uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody, filtry

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

Żelazo, Mangan i Siarkowodór – powszechne problemy wody ze studni głębinowych nie będą już problemem ! Stosując odpowiednie filtry do wody uzyskasz czystą pitną wodę. Zastosuj filtry mechaniczne oraz filtr Oxydizer.